Ölüm həqiqəti üçün hazırlıqlı olmaq

Bu dünya insanların təlim yeridir. Allah insanlara dünyada fərqli öhdəliklər yükləmiş və qorumalı olduqları sərhədləri bildirmişdir. İnsan bu sərhədləri qoruyub, əmr olunanları yerinə yetirib, qadağan olunanlardan çəkindikcə ruhu tərbiyə olunur, ağlı artır və şüuru inkişaf edir. Başına gələnlərə səbir etməyi, heç bir halda Allahın dininə səthi yanaşmamağı, hər vəziyyətdə Allaha üz tutub, ancaq Ondan kömək istəməyi öyrənir. Allahı layiqincə ucaltmağı, Onu dərindən sevməyi və hörmətdən qaynaqlanan qorxu ilə Ondan qorxmağı öyrənir, Ona qarşı dərin iman və təslimiyyət qazanır. Allahın yaratdığı nemətlərin dəyərini həqiqi mənada anladığı üçün Ona şükrü, sevgisi, yaxınlığı və heyranlığı artır. Nəticədə Allahın bəyəndiyi üstün ağıla və əxlaqi xüsusiyyətlərə malik mömin olur. Bu keyfiyyətləri ilə mükəmməl yaradılmış cənnətə girməyə layiq olur. Qısaca Allahın xüsusi olaraq yaratdığı bu hikmətli hadisə dünayadakı təlimin bir hissəsi olan imtahanın sirridir. İnsan bu dünyada müxtəlif hadisələrlə imtahan olunur və bu imtahanın nəticəsindən asılı olaraq əbədi həyatında cəzalandırılır və ya mükafatlandırılır. Heç kim imtahanının nə zaman bitəcəyini bilmir. Ölum Quranda da bizə bildirildiyi kimi "Əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxt"- dır. (Ali-İmran surəsi, 145). Bu müddət bəzən uzun, bəzən isə qısa olur. Əslində ən uzun dediyimiz ömür nadir hallarda 70-80 yaşdan çox olur. Buna görə uzun yaşayacağını düşünüb planlar qurmaq əvəzinə, insan Allah qarşısında məsuliyyət daşıdığını və axirətdə bütün əməllərinin hesabını verəcəyini bilərək Qurana və Peyğəmbərimizin (səv) sünnətinə uyğun yaşamalıdır. Əks halda sonsuz həyatına hazırlanmamağı, ona verilmiş fürsəti dəyərləndirməməsi və əbədi cənnətdən məhrum olması onun üçün çox acınacaqlı vəziyyət olar. Əbədi cənnətdən məhrum olan insan deməli sonsuz əzab yeri olan cəhənnəmə layiq əxlaq göstərmişdir. Məhz bu səbəbdən dünyada boşa keçən hər saniyə həm böyük itkidir, həm də çox ağır nəticəyə doğru atılmış yeni bir addım. Bu günə qədər dəfələrlə ölənin arxasınca deyilən "dünən həyatda idi", " elə bu yaxınlarda görmüşdüm, heç nasazlığı yox idi" kimi ifadələri eşitmisiniz. Bir insan həqiqətən bir həftə əvvəl çox sağlam ola bilər. Ancaq bir həftə sonra öləcəyindən xəbərsizdir və dostları ilə son dəfə görüşdüyünü də ilmir. Amma ölüm onu heç gözləmədiyi anda yaxalayar. Şübhəsiz, heç kim nə zaman və harada öləcəyini bilə bilməz. Amma bu, həqiqətdir ki, hər insanın qədərində ölümü yaşayacağı bir gün vardır və hər an gerçəkləşə bilər. Ölümdən qaçmağa heç kimin gücü çatmaz. Buna görə hər kəs ölümə hazırlıqlı olmalıdır. İnsan ölümə hazırlıqlı olmaq üçün Allah qatında sonradan peşman olacağı heç bir hərəkət etməməli, Allahın rizasını, rəhmətini və cənnətini qazanmaq üçün hər an gözəl davranmalı, Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarına xüsusi diqqət etməli, boş əməllərdən üz döndərib, faydalı, xeyirli əməllərdə yarışmalı, dünyaya bağlanmamalı və nəfsinin oyunlarına aldanmamalıdır. Əgər həqiqət budursa, bu həqiqətin dünyadakı hər şeydən daha vacib olduğunu yaxşı başa düşmək lazımdır. İnsanın həyatında qarşısına çıxacağını ehtimal etdiyi hadisələr üçün əvvəlcədən tədbir gördüyü kimi, hətta daha çox ölüm və axirət üçün hazırlanması ən məntiqli hərəkət olar. Hər insan ölümdən sonra qarşılaşacağı hadisələrlə tək üzləşəcək. Əbədi qurtuluşu istəyən insanlara Allah Quranda əmr edir:

" Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə baxsın. Allahdan qorxun! Həqiqətən, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unudan, buna görə də Allahın onları özlərinə unutdurduğu kəslər kimi olmayın! Onlar fasiqlərdir. (Əl-Həşr 18/19)

Dünya həyatının gözümüzü yumub açana qədər bitdiyi unudulmamalıdır.